tisdag 5 juni 2007

Höger, möt vänster

Hjärnan kan delas in i två halvor.

Om man vill lära sig skriva böcker eller film, kan det vara bra att veta vad skillnaden på de bägge är.

Den HÖGRA styr kreativiteten och lekfullheten, medan den VÄNSTRA styr intelligens och logik.

Tänkte ni alla kunde få träffa *mina* två hjärn-halvor {Knackar på huvudet}. Grabbar, ni kan väl hälsa.

HÖGER
Heeej allihopa!

VÄNSTER
'Grabbar'? Vadå 'Grabbar'? En till sån och jag stänger av språk-centrat.

Snälla nu. En intressant egenskap hos den högra är att den har ett barns oskyldighet. Den bara *upplever* kultur, utan att döma eller analysera.

HÖGER
(Klappar händerna)
Ja, ja! Lost sååå spännande. Och Dr House jätte-jolig!

VÄNSTER
'Jolig'? Vad f… Skulle inte du gå och lägga dig efter Bollibompa?

Pojkar, snälla. Måste det alltid...? Alltså, när man börjar försöka skriva film och böcker är denna oskyldighet i fara. Detta efters...

VÄNSTER
'Jolig'. Dr House är inte 'jolig'. Dialogen haltar. Och strukturen är enformig. Patient sjuk. Patient ljuger. Patient räddas av Dr House. Bla-bla-...

DE-NNA O-SKYL-DIG-HET är i fara eftersom man läser böcker, går kurser och stoppar i sig så mycket teori om skrivande att den vänstra hjärnan växer likt en gödad gris, och därm...

VÄNSTER
GÖDAD GRIS!? Det var droppen. Nu rycker jag nervsystemet.

Varenda upplevl…uppelv…upplevelse, tanke och känsla börjar analyseras och kategor… krato… hrllsfhhsh.

{Faller ihop på golvet}

HÖGER
Vad GÖR du?

VÄNSTER
Nu är ni tysta bägge två. Dr House är en mes. Vi ska skriva en svensk läkarserie och vi ska göra det ordentligt. Jag tänker arrogant. Göran Persson möter George Clooney.

HÖGER
Göran Persss….

VÄNSTER
Göran Fri-kkin Persson. Väger 200 kg. Trycker ner känslor och sjukhuspudding. Och slår små barn. Om de inte äter upp.

HÖGER
Slååår små baarn?!

VÄNSTER
Med stetoskopet. Visuellt. Kraftfullt. Går direkt till karaktärens kärna.

HÖGER börjar gråta. Jag försöker kravla till närmsta telefon.

VÄNSTER
Just det. Kryp för pappa. Nu ringer jag Persbrandt.

Inga kommentarer: